Barnesaker i Trondheim


Advokat Berg kan bistå deg i barnefordelingssaker i Trondheim. Advokat John Berg vil orientere deg om saksgangen i en barnesak og gi deg råd om hvordan du bør gå frem for å få din rett. Advokat John Berg bistår i barnefordelingssaker når du har behov for hjelp.

I en barnefordelingssak vil avgjørelser om samværsrett rette seg mot hva som er det beste for barnet. En advokat vil derfor måtte argumentere for hva som er til det beste at barnet blir hos den ene part.

Advokat John Berg har lang erfaring med barnesaker og barnefordelingssaker i Trondheim. Ved å velge Advokat John Berg vil du dermed få en erfaren advokat fra barnesaker og barnefordelingssaker.

Hva er en barnefordelingssak?

En barnefordelingssak/barnesak er en sak mellom foreldre til et barn. Barnefordeling handler om den ordningen foreldre til et barn må finne fram til etter et samlivsbrudd. Når man ikke klarer å bli enige om en barnesak kan det være aktuelt med advokathjelp til å finne en løsning. En barnefordelingssak handler ofte om hvor barnet skal bo framover, og eventuelt hvor mye samvær den andre parten hvor barnet ikke bor skal ha med barnet.

Når man skal finne løsning i retten på en barnesak, så oppnevnes det en sakkyndig psykolog av retten. Psykologen deltar i saksforberedende møter og ofte også under hovedforhandling i retten.

Ta kontakt med Advokat John Berg i Trondheim for bistand i barnefordelingssaker.

Kontakt oss