Erstatningssaker i Trondheim


Advokat Berg bistår deg i din sak etter påført yrkesskade, personskade eller trafikkulykke, eller skade påført som voldsoffer. Advokat John Berg bistår i saker som omhandler personskadeerstatning.

1 times gratis vurdering av hver sak etter personskade.

Advokat John Berg har lang erfaring med erstatningssaker som handler om personskadeerstatning. Har du blitt utsatt for en trafikkskade og pådratt deg en personskade, så har du krav på erstatning etter lovverket.

Man har rett på erstatning selv om ingen kan klandres for ulykken.

Erstatningssaker dekkes ofte av forsikringsselskap eller av andre erstatningsordninger fra det offentlige. Kontoret for voldsofferstatning og Norsk pasientskadeerstatning støtter ofte opp om erstatningssaker.

Trenger du bistand med erstatningssaker i Trondheim, kan Advokat John Berg være behjelpelig. Advokat John Berg kan også være behjelpelig med erstatningssaker hvor man har blitt utsatt for pasientskader, er voldsoffer eller utsatt for yrkesskader.

Kontakt oss