Arbeidsrett i Trondheim


Advokat John Berg bistår deg dersom du blir oppsagt fra ditt arbeidsforhold. I slike saker kan du ha rett til å stå i stilling og rett til full lønn til saken er avgjort.

Arbeidsrett er et sammensatt rettsområde hvor det kan være lurt å få advokatbistand. Ulike tariffavtaler, instrukser og særavtaler gjør at advokatbistand ofte er helt nødvendig. Det er ofte ikke bare arbeidsmiljøloven man må ta stilling til i en arbeidsrett-sak.

I flere tilfeller gjelder også ferieloven, lov om lønnsplikt under permittering og loven om folketrygd.

Arbeidsrett regulerer vilkårene man har i arbeidslivet, og gjelder forholdene mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Rettsreglene er nedfelt i arbeidsmiljøloven, som bedrifter plikter å følge.

Trenger du bistand til arbeidsrett i Trondheim, så kan Advokat John Berg være behjelpelig i din sak.

Kontakt oss