Barnevernssaker i Trondheim


Dersom du kommer opp i en barnevernsak så bør du ta kontakt med advokat for orienteringsrunde. Advokat Berg vil da orientere deg om saksgangen i barnevernssaken og hvilke rettigheter du har. Advokat John Berg bistår i saker som omhandler barnevern.

I en del tilfeller vil du ha krav på gratis advokatbistand i barnevernssaker. Advokat John Berg kan hjelpe deg med å finne ut om du har krav på gratis advokatbistand i din barnevernssak.

Det kan være vanskelig å stå i en barnevernssak alene. Derfor kan det være lurt å benytte en advokat slik at du får rettsikkerhet, og en god behandling av din barnevernssak.

Ønsker du bistand med en barnevernssak i Trondheim, så ta kontakt i dag.

Kontakt oss