Samboerforhold


Ved samlivsbrudd kan du ha krav på eierskap i bolig, bil, hytte, bankinnskudd, osv. Advokat John Berg kan her opplyse deg om dine krav.

Samboerforhold betegner som personer som lever sammen, uten at det er inngått et ekteskap. Forholdet kan betegnes som et ekteskapslignende forhold, men er på papiret ikke et ekteskap. I et samboerforhold har man ingen forsørgelsesplikt overfor hverandre. Man har ingen forsørgelsesplikt under samlivet eller om det eventuelt skulle opphøre. Dette er derimot vanlig i et ekteskap. I mange ekteskap søker man om særeie.

Det er som regel fast eiendom som blir diskutert etter et samlivsbrudd, og det er her problemene kan oppstå. Dersom man har bidratt til å betale på lån, så kan man få en kompensasjon. Et vederlag etter endt samboerskap er ikke uvanlig. For å vite om du har rett på vederlag etter endt samboerskap kan det være lurt å rådgi seg med en advokat.

Ønsker du hjelp med samboerforhold i Trondheim, så kan Advokat John Berg være behjelpelig. Ta kontakt i dag!

Kontakt oss