Fri rettshjelp i Trondheim


Advokat Berg kan tilby deg Fri rettshjelp. Advokat John Berg tilbyr fri rettshjelp i Trondheim dersom du har krav på dette.

Det offentlige kan tilby dekket rettshjelp i barnesaker, barnevernsaker, trygdesaker, oppsigelser i arbeidsforhold, voldssaker, samt økonomisk oppgjør etter samboerforhold/ekteskap hvis du oppfyller visse inntekt-/formuesforhold.

Fri rettshjelp innebærer at staten dekker kostnader du måtte ha til rettshjelp. Om du har krav på dekket rettshjelp avhenger av hvilken sak det handler om, og om din inntekt og formue. I mange tilfeller er den økonomiske situasjonen til søkeren avgjørende om man kan få dekket rettshjelp.

Fri rettshjelp blir ikke automatisk gitt, men er noe du må søke fylkesmannen i fylket ditt for å kunne motta. En advokat plikter å informere deg om fri rettshjelp dersom du kan ha krav på dette. I mange tilfeller er det din advokat som søker om fri rettshjelp for deg. I flere andre saker kan du ha rett på fri advokatbistand fra ditt forsikringsselskap.

Formålet med fri rettshjelp er å ha hindre at man taper i retten som følge av dårlig økonomi, og at man ikke har mulighet til å benytte seg av advokat. Fri rettshjelp går ut på at det er staten som dekker utgiftene til advokatbistand, helt eller delvis. Det er visse grenser for hva man kan tjene i året for å få dekket rettshjelp. Dette må man oppfylle for eventuelt å kunne få rettshjelp dekket av staten.

For å søke om fri rettshjelp, så må du fylle ut en søknad og egenerklæringsskjema. Dette gjøres som regel sammen med din advokat. Det er viktig at søknaden din inneholder opplysninger om saken, og hvilke type bistand du søker om.

Advokat John Berg har lang erfaring som advokat, og har hjulpet folk med krav på fri rettshjelp i Trondheim over mange år.

Ta kontakt med John Berg, som potensielt kan hjelpe deg dersom du har krav på å få dekket advokatkostnader.

Kontakt oss