Særeie / Ektepakt


Av og til kan man som ektefelle ønske en ektepakt. En ektepakt sikrer at du får særeie på det du eier i ekteskapet. Et særeie vil sørge for at du beholder dine eiendeler, penger udelt etter en skilsmisse.

Særeie er etter ekteskapsloven en betegnelse på formue som er unntatt for deling ved ekteskapets opphør. Ektepakt innebærer at det man eier eller senere erverver seg er unntatt fra deling. Ektefeller kan opprette ektepakt både før og etter at de har giftet seg.

Velger man å opprette en ektepakt før man har giftet seg, så tror ektepakten i kraft når man har giftet seg.

En ektepakt mellom ektefeller er nødt til å være skriftlig. En ektepakt må underskrives samtidig, og man må ha to vitner til stede for at den skal være gyldig. De to vitnene må være myndige, og godkjente av begge ektefellene. Vitnene må også vite at det skal inngås en ektepakt. Ta kontakt med Advokat John Berg dersom du trenger bistand med særeie eller ektepakt.

Kontakt oss