Testament


Dersom du ønsker at det du etterlater deg skal tilfalle en bestemt person, organisasjon, må du opprette testament. Har du livsarvinger er det visse begrensninger for hva du kan bestemme i testament.

Testament bør du opprette dersom arvefølgen skal foregå på en annen måte enn hva arveloven foreskriver. Da er det nødvendig at du oppretter et testament.

En av grunnene til at du bør benytte advokat til å opprette testament er for å få juridisk korrekte formuleringer.

Har du spørsmål om testament, og hvilke krav som skal være oppfylt, kan det være lurt å kontakte advokat. Skal du lage testament kan Advokat John Berg i Trondheim bistå deg med dette.

Kontakt oss