Trygdesaker i Trondheim


Dersom du har fått avslag på en trygdeytelse kan du kontakte Advokat John Berg for bistand. Advokat Berg vil bistå deg i å vurdere saken og bistå deg i å klage på vedtaket. Advokat John Berg bistår i saker om trygderett.

Advokat John Berg har lang erfaring med trygdesaker. Alle vedtak om trygd kan påklages, og du kan benytte Advokat John Berg til å bistå i din sak.

Velger du å sende inn en klage, så behandles denne først av NAV sin klageinstans. Er du misfornøyd med svaret kan du klage videre til Trygderetten og lagmannsretten. Viser det seg at din trygdesak blir omgjort, så er NAV pliktig å betale for dine kostnader til advokat.

Ønsker du hjelp med din trygdesak i Trondheim, kan du ta kontakt med Advokat John Berg i Trondheim.

Kontakt oss