Straffesaker i Trondheim


Advokat Berg kan gi deg råd og advokatbistand hvis du kommer opp i en straffesak. Er du i tvil om din situasjon i en straffesak ring Advokat John Berg på tlf 73 51 79 16 eller ta kontakt på e-post: john-be4@online.no

En straffesak er en rettssak som føres mot én eller flere personer tiltalt for å ha begått en eller flere straffbare handlinger.

Partene i en straffesak er påtalemyndighetene og siktede personer. I mange straffesaker har den siktede krav på forsvarer betalt av det offentlige. Dette innebærer at man som tiltalt i en straffesak kan få gratis advokatbistand inntil den rettslige behandlingen er avsluttet.

Ønsker du bistand i en straffesak, så kan Advokat John Berg være til hjelp. Ta kontakt for hjelp med straffesaker i Trondheim.

Kontakt oss